Brief aflevering schouwtjes

15 juli 1949

“DE NEDERLANDSCHE PADVINDERS.”

Betreffende aflevering schouwtjes.

Mijne Heren,

Op Zondag 18 Juli wordt het eerste schouwtje van de door het N.H.K. bestelde serie, overgedragen aan de Haagse Waterscouts. Nummer twee is ook klaar en iedere week wordt nu een schouw afgeleverd.

De toewijzing is naar binnenkomst van aanvrage als volgt geregeld:
No. 2. Schipper Barendsen, Aalsmeer,
No. 3. J.P.Metzger, Amsterdam,
No. 4. A.Sakkers, Groningen,
No. 5. J.G.Molijn, Den Haag,
No. 6. A.Janson, Den Haag,
No. 7. A.G.Duyff, Den Haag. 3

In verband hiermede verzoek ik U mij zo spoedig mogelijk te berichten, waar U de schouw in ontvangst wilt nemen. Dit kan ik dan aan de werf mededelen, zodat de aflevering geen stagnatie ondervindt.

Ik moge U er op wijzen, dat de vracht voor rekening van de betrokken groep komt. Voorts zal U een contracht worden toegestuurd, waarbij ik U nu reeds het volgende mededeel.
le. De prijs is ƒ 650,- contant ineens te betalen of ƒ 150,- contant betalen en ieder jaar ƒ 100,-. Het schip wordt dan na afbetaling, eigendom van de groep, mits het goed beheerd wordt.
2e. De schepen kunnen niet worden overgedragen aan derden, zonder toestemming van het N.H.K.

Gaarne een spoedig antwoord van U tegemoet ziende,
hoogachtend,
HJ Spijkerman

Den Haag, 15 Juli 1949.

Laat een reactie of bijschrift achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *