CWO Richtlijnen voor toetsing

2003

Schip en uitrusting Kielboot
Schip en uitrusting Motorboot

Om een CWO-diploma te verkrijgen, zal men beoordeeld moeten worden door een door de Commissie Watersport Opleidingen erkende instructeur of beoordelingsgemachtigde. Deze beoordeling kan alleen plaatsvinden tijdens de cursus of buiten cursusverband bij een door de CWO erkende vaarschool of aan het CWO-systeem deelnemende KNWV-aangesloten watersportvereniging (waaronder Scouting Nederland).

Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een CWO-vorderingenstaat. De daarop aangegeven onderwerpen kunnen in willekeurige volgorde worden afgetekend of gestempeld zodra de kandidaat het betreffende onderdeel beheerst. Deze vorderingenstaat wordt na afloop van de cursus of het examen eigendom van de kandidaat.

Bij een vervolgopleiding tekent de opleidingslocatie de volgende beheerste onderdelen op een nieuwe vorderingenstaat af. Zodra alle onderdelen op de vorderingenstaat(staten) zijn afgetekend, reikt de opleidingslocatie het betreffende diploma uit aan de kandidaat. De datum waarop het eerste praktijkonderdeel is afgetekend en de datum waarop het laatste praktijkonderdeel wordt afgetekend, moeten binnen hetzelfde vaarseizoen liggen (hetzelfde kalenderjaar). Voor de theorieonderdelen geldt echter dat deze vervallen na een periode van 18 maanden.

De geldigheid van één vaarseizoen (praktijk) en 18 maanden (theorie) impliceert niet dat alle vaardigheden die een kandidaat had op het moment van aftekenen ook daadwerkelijk nog beheerst worden. Vanzelfsprekend zal de beheersing van onderdelen minder worden als zij niet regelmatig beoefend worden. Een opleidingslocatie zal daarom altijd mogen
verifiëren of de afgetekende onderdelen nog daadwerkelijk beheerst worden. Indien dit niet het geval is, zullen deze vaardigheden eerst weer op niveau gebracht moeten worden.

Let op: Als alle eisen zijn afgetekend, moet het diploma binnen zes maanden worden uitgereikt. Na deze periode verliest(verliezen) de vorderingenstaat(staten) zijn(hun) geldigheid. Het diploma heeft een ongelimiteerde geldigheidsduur.

Schip en uitrusting Kielboot
Schip en uitrusting Motorboot

2003 CWO / Livingstonegroep

Laat een reactie of bijschrift achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *